Смотреть видео онлайн

What did you do yesterday )))


- только HD качество  

6:52 - Theme 19. Did - What did you do yesterday? | ESL Song & Story - Learning English for Kids
Загружено 1 декабря 2018
>Theme 19. Did - What did you do yesterday? | ESL Song & Story - Learning English for Kids | Dialogue -...
4:19 - Past Simple- What did you do yesterday?- English Grammar
Загружено 13 ноября 2018
I woke up at 7 yesterday morning. I got up at 7:30. I had a shower, brushed my teeth and got dressed. I had breakfast with my husband and two child...
6:51 - What did you do yesterday _ ESL Song Story - Learning English for Kids
Загружено 16 сентября 2018
English Brain for Kids|Английский для детей (0+)Английский для детей как второй родной>http:///englishbrain4kids
1:14 - What Did You Do Yesterday?
Загружено 12 августа 2018
Песенка "Чем ты занимался вчера?"
1:32 - Magic Marker 46: What Did You Do Yesterday? | Level 2 | By Little Fox
Загружено 16 июня 2018
An original Little Fox series about Maxie the cat and his adventures after he finds a magic marker. Can Maxie and a parrot named Taco stop a witch ...
1:20 - What did you do yesterday? How was it? (Past tense) - English educational song for Kids
Загружено 16 июня 2018
http://>What did you do yesterday? - How was it? - English song for Kids - Let's sing - Sing AlongHere is G...
1:1 - Gr5 ch13 song "What did you do yesterday?"
Загружено 16 июня 2018
What did you do yesterday? I went to ______ Did you have fun? Yes very much I went to the science museum
1:19 - What did you do yesterday How was it (Past tense) - English educational song for Kids
Загружено 4 мая 2018
2:35 - What did you do yesterday? ( Past Simple Tense)
Загружено 28 апреля 2018
6:51 - Theme 19. Did - What did you do yesterday _ ESL Song Story - Learning English
Загружено 24 апреля 2018
1:15 - What Did You Do Yesterday
Загружено 18 апреля 2018
1:4 - What did you do yesterday? (Past tense) - Education Rap with lyrics
Загружено 2 марта 2018
--- Title: What did you do yesterday? ---What did you do there? I went to the zoo, went to the zoo, went to the zoo with my uncle. How was it? How was it? How was it? It was fun. It was fun. It was fun.See you. See you. See you.Take care. Take care. Take care.
1:23 - The Little Mermaid - What did you do yesterday? (past tense) - Popular English story for Kids
Загружено 2 марта 2018
Title: What did you do yesterday?Sisters: Good morning, Ariel. How are you?Ariel: Great. Good morning, Grandma. How are you?Grandmother: I’m fine. What did you do yesterday?Ariel: I went to the park.Sisters: Wow! She went to the park.Sister1: What did you do there?Ariel: I met a prince. He was very kind.Sister2: How nice!Ariel: We flew kites. My kite flew high.Sister3: Great!Ariel: We made cookies for his friends.Sister1: How were they?Flounder: They were very delicious. We had a party.Sister2: Dad is coming.King: Good morning.Sister3: Ariel went to the park yesterday.Sister1: She met a prince there.King: Did you...?Ariel: I ’m 16 years old.King: All right. You can go to the park.
1:9:44 - Beginner Levels - Lesson 20: What did you do yesterday?
Загружено 3 января 2018
English For You - Learning English is much easier now!Beginner Levels - Lesson 20: What did you do yesterday?This Level is for students who hav...
1:19 - What did you do yesterday How was it (Past tense) - English educational song for Kids
Загружено 3 ноября 2017
6:51 - Theme 19. What did you do yesterday - ESL Song Story
Загружено 18 апреля 2017
Theme 19. What did you do yesterday - ESL Song Story
1:22 - The Little Mermaid - What did you do yesterday (past tense) - Popular English story for Kids
Загружено 11 марта 2017
1:47 - What Did You Do Yesterday - Block B
Загружено 12 февраля 2017
1:9:43 - 20 - Beginner Levels - Lesson 20 What did you do yesterday
Загружено 23 сентября 2016
2:36 - Простые Диалоги Английский Язык - Что ты делал вчера? What did you do yesterday?
Загружено 10 июля 2016
Простые Диалоги Английский Язык - Что ты делал вчера? What did you do yesterday? We went to the park. Диалоги на английскомРешили обучить ребенка английскому языку, но не знаете с чего начать? Вам сюда - >Интерактивный обучающий курс «Занимательный Английский», поможет вам без особого труда, в простой игровой форме не только постичь основы английского языка, но и научит правильно писать и произносить английские слова и фразы.
1:9:43 - 20 - Beginner Levels - Lesson 20 What did you do yesterday
Загружено 10 июля 2016
20 - Beginner Levels - Lesson 20 What did you do yesterday
1:49 - [Real Korean] 16 어제 뭐했어요? / 어제 뭐하셨어요? (What did you do yesterday?)
Загружено 2 мая 2016
49:43 - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD .::. Lesson 20 - What did you do yesterday?
Загружено 8 января 2016
80 VCD học tiếng Anh giọng Mỹ cực hayBộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp...Bao gồm 3 cấp độ:Low level (30
1:9:43 - Beginner Levels - Lesson 20- What did you do yesterday_
Загружено 15 декабря 2015
49:42 - 20 - What did you do yesterday
Загружено 4 апреля 2015
English for you (lowest level)
6:31 - what did you do yesterday?
Загружено 17 декабря 2014
Администратор: >Администратор: >Группа:
3:28 - What did you do yesterday?
Загружено 4 декабря 2013
Elementary level
49:43 - Learn English Beginner Level 20 What did you do yesterday
Загружено 15 октября 2013
6:31 - What did you do yesterday?
Загружено 31 мая 2012
ничего не делал))))
6:31 - What did you do yesterday?
Загружено 24 ноября 2011
6:31 - What did you do yesterday
Загружено 8 января 2010
6:31 - so what did you do yesterday?
Загружено 13 апреля 2009

Интересное в онлайне